Vestegnsmesterskab

Rideklubben er en del af Vestegnssamarbejdet på Københavns vestegn, som er et samarbejde på tværs af 9 rideklubber.

Vestegnssamarbejdet lægger vægt på dressur og springning på klubplan. Der afholdes hvert år et Vestegnsmesterskab i både dressur og spring, hold og individuel.
 • Der samles point til Vestegnschampionatet ved at få placeringer ved alle vestegnsklubbernes klubstævner.
 • Der afholdes en Vestegnsfest / pokaloverrækkelse en gang om året, hvor der overrækkes pokaler til alle placerede i Vestegnsmesterskaberne samt nr. 1, 2 og 3 i Vestegnschampionatet.
 • Den mest vindende klub til Vestegnsmesterskaberne modtager en pokal – en for dressur og en for spring.
Du kan læse mere om Vestegnssamarbejdet på DRF Distrikt 1’s hjemmeside (d1-drf.dk).

Bemærk, at rytteren skal have være medlem af rideklubben i min. 3 måneder før deltagelsen i vestegnsmesterskaberne.  

På distriktets hjemmeside kan du læse mere om kvalifikationer og udelukkelser til Vestegnsmesterskabet.

Klubmesterskab

Rytteren skal have været medlem af VER i de seneste 3 måneder for at kunne deltage i VER’s klubmesterskaber.
Ekvipagen skal være startberettiget ved anmeldelsesfristens udløb. For efteranmeldte ekvipager gælder dog, at de skal være startberettiget ved anmeldelsestidspunktet.
Der afvikles følgende klubmesterskaber hvert år:

Mesterskab

Hest 

Pony

Rideskoleryttere

Dressur LET individuelt

xDressur SVÆR individuelt

x

 
Dressur individuelt

x

x

Springning individuelt

x

x

x

 
 • Alle mesterskaber afvikles til et D-stævne.
 • Et mesterskab afvikles såfremt, der ved frameldingstidspunktets udløb er mindst 4 tilmeldte ekvipager i det pågældende mesterskab.
 • En rytter må gerne starte to heste/ponyer i hvert mesterskab (max 2 starter i alt). Der betales fuldt indskud for begge heste/ponyer.
 • En hest/pony må gerne startes af to ryttere i mesterskabet. Bemærk at en pony må startes som både hest og pony ved samme stævne – dog ikke med samme rytter (DRF’s reglement for fælles bestemmelser pkt. 16.1).
 • Klubmesterskaberne afvikles som ”alle-mod-alle”klasser, og deltagerne starter mod hinanden uanset klasse. Hvert mesterskab afvikles som én klasse og afvikles derfor udelt.
 • Ponyer startes i pony-klasser i både dressur og springning, mens heste startes i klasser for heste.
 • Det er ikke tilladt at lade andre ride / opvarme sin hest / pony under stævnet, hvor mesterskabet afvikles, Det er dog tilladt, at en anden rytter skridter hesten / ponyen til eller af. Såfremt en anden rytter traver eller galopperer på hesten/ponyen før hesten/ponyen har gennemført sine mesterskabsridt, diskvalificeres den ekvipage, der skal starte i klubmesterskabet.
 • Såfremt der ved et stævne, hvor et givent klubmesterskab afvikles, er begrænsning på max. antal starter, SKAL VER-ryttere – der ønsker at deltage i mesterskabet – have førsteprioritet til alle klasser ved stævnet. Dette gælder dog kun for rettidigt tilmeldte ryttere. Ryttere der efteranmelder, vil blive prioriteret efter ”først-til-mølle”-princippet, og det skal respekteres, hvis tidsplanen ikke tillader efteranmeldelser.
 • Såfremt indskud for start ved stævnet ikke er betalt forud for stævnet i henhold til propositionerne, vil man uden yderligere varsel blive slettet af startlisten. Ønsker man herefter alligevel at starte, skal der betales efteranmeldelsesgebyr (der betales den resterende den af gebyret op til efteranmeldelses-gebyret).
 • Framelding og efteranmeldelse kan ske på de i propositionerne/programmet anførte tidspunkter. Det skal respekteres, hvis tidsplanen ikke tillader efteranmeldelser. Rettidigt tilmeldte ekvipager, der slettes af startlisterne grundet manglende rettidig betaling, eller hvis de ikke har skrevet sig rettidigt på hjælperlisterne, vil dog, såfremt de efterfølgende alligevel ønsker at starte og betaler fuldt indskud (som ved efteranmeldelse), blive prioriteret forud for andre ekvipager, der efteranmelder.

Udelukkelser

 • En ekvipage må ikke starte lavere end den højeste klasse ekvipagen har gennemført.
 • Resultater opnået i pønalitetsperioden (indeværende plus to foregående kalenderår) tæller til udelukkelse. For mesterskaber i 2016 tæller således resultater opnået siden januar 2014.

Startrækkefølge

 • Alle mesterskabsklasser afvikles i fortløbende rækkefølge efter klassens sværhedsgrad. Således starter ekvipager, der rider den lavest sværhedsgrad først og ekvipager der rider den højest sværhedsgrad sidst.
 • En ekvipage kan rykkes såfremt rytteren har mere end en hest/pony med i mesterskabet.

VER bestemmer startrækkefølgen, som ved almindelige klasser.

Præmier

Vinderen af hvert mesterskab modtager staldplaquette, mesterskabsroset og æresdækken.

Bestemmelser dressur

Mesterskabet afvikles i følgende programmer:

   
Mesterskab

Hest 

Pony

Rideskoleryttere

Dressur LET individuelt

valgfrit program min LD1 og max LB3


 
Dressur SVÆR individuelt

valgfrit program min LA1 og max MB0Dressur individuelt

valgfrit program min LD1 og max LB1

valgfrit program min LD1 og max LB1

 
Klasserne til klubmesterskabet rides på procent. I klubmesterskaber, hvor der rides i forskellige sværhedsgrader, ganges procenterne efter følgende og det er den med den højeste procent omregnet, der har vundet klassen.
   

Koefficienter

Hest

Rideskoleryttere


1.00

LD12 og LC123 og LA123

LD12 og LC123

1.02

LB123

LB1

1.03

LA456 og MB0Vinderen af klassen er den ekvipage med den højeste procent.

Bestemmelser springning

Mesterskabet afvikles i metode B3. Der er ingen tidsomregning. Alle ekvipager rider mod hinanden, uanset springhøjde.

   
Mesterskab

Hest 

Pony

Rideskoleryttere

Springning individuelt

valgfri højde

valgfri højde

valgfri højde

 
Vinderen af klassen er den ekvipage med færrest fejl og hurtigste tid.


Vi takker vore sponsorer

Vestegnens Rideklub

Snubbekorsvej 24B, 2630 Taastrup