Championatlister

Ryttere, som starter stævner for VER har mulighed for at være med i:
  • VER’s championatliste for resultater opnået til E-, D- og C-stævner – Læs mere nedenfor
  • Distrikt 1’s championatliste for resultater opnået i C-klasser – Læs mere nedenfor
  • Vestegnsklubbernes championatliste for resultater opnået i D-klasser – Læs mere nedenfor

VER's championatliste
Ryttere, som starter stævner for VER har mulighed for at være med i VER’s championatliste for resultater opnået til E-, D- og C-stævner.
 
Husk at resultater til VER’s egen championatliste skal indberettes senest 14 dage efter stævnets afslutning, for at tælle med på championatlisten. Rytterne er selv ansvarlige for at indberette rettidigt til championatlisten. Hvis du har rettelser til championatlisten, så skriv til staevne@vestegnensrideklub.dk.
Championatslisten opdateres ultimo hvert kvartal.
 
Indberetning til VER’s championatliste
Du indberetter dine resultater her
 
OBS. Hvis flere ekvipager inden for samme disciplin har opnået samme point total, er den ekvipage, der har opnået flest point ved færrest starter, vinder. Giver dette ikke nogen vinder er det den ekvipage der har højest pointgivende start der vinder.
 
VER’s championatliste

Championatliste 2022_september 2022.pdf

Championatliste 2020

Championatliste 2019

Pointskema


 
Distrikt 1's championatliste
Ryttere, som starter stævner for VER har mulighed for at være med i Distrikt 1’s championatliste for resultater opnået i C-klasser.

 
Vestegnsklubbernes championatliste

Ryttere, som starter stævner for VER har mulighed for at være med i Vestegnsklubbernes championatliste for resultater opnået i D-klasser.
 
 
Vi takker vore sponsorer

Vestegnens Rideklub

Snubbekorsvej 24B, 2630 Taastrup