Championatlister

Ryttere, som starter stævner for VER har mulighed for at være med i:
  • VER’s championatliste for resultater opnået til E-, D- og C-stævner – Læs mere nedenfor
  • Distrikt 1’s championatliste for resultater opnået i C-klasser – Læs mere nedenfor
  • Vestegnsklubbernes championatliste for resultater opnået i D-klasser – Læs mere nedenfor

VER'S Championatsliste

Du indberetter dine resultater på fanen for indberetninger.  
Ryttere, som starter stævner for VER har mulighed for at være med i VER’s championatliste for resultater opnået til E-, D- og C-stævner.
  • Husk at resultater til VER’s egen championatliste skal indberettes senest 14 dage efter stævnets afslutning, for at tælle med på championatlisten. Rytterne er selv ansvarlige for at indberette rettidigt til championatlisten.
  • Hvis du har rettelser til championatlisten, så skriv til post@verklub.dk
  • OBS. Hvis flere ekvipager inden for samme disciplin har opnået samme point total, er den ekvipage, der har opnået flest point ved færrest starter, vinder. Giver dette ikke nogen vinder er det den ekvipage der har højest pointgivende start der vinder. (minimum 10 point)
  • Championatperioden følger stævneåret/kalenderåret (1/1 - 31/12).
  • For at blive udnævnt som championatsvinder, kræver det at man har opnået minimum 10 point og har minimum 2 stævnestarter indberettet til championatslisten. 
Championats listen opdateres ultimo hvert kvartal.

VER’s championatliste resultater 

Championatliste 2023

Championatliste 2022

Championatliste 2020

Pointskema

Distrikt 1's championatliste
Ryttere, som starter stævner for VER har mulighed for at være med i Distrikt 1’s championatliste for resultater opnået i C-klasser.
 
Vestegnsklubbernes championatliste
Ryttere, som starter stævner for VER har mulighed for at være med i Vestegnsklubbernes championatliste for resultater opnået i D-klasser.
Vi takker vore sponsorer

Vestegnens Rideklub

Snubbekorsvej 24B, 2630 Taastrup