Interessetimer 2018 - oversigt
 
 
Indberetning
Interessetimerne skal indsendes senest 14 dage efter arbejdets afslutning for at tælle til listen over interessetimer. Pensionærer og parter er selv ansvarlige for at indberette rettidigt til listen over interessetimer.

Sponsorer