Kontakt VER
Adresse
Vesteegnens Rideklub
Snubbekorsvej 24B
2630 Taastrup 
 
Telefonnumre
Rideskolen: 6072 8341
Fungerende formand Anita Riisgaard: 2711 0161 
Stalden: 6072 8341 (Telefon- og SMS tid: 7-8 og 12-13 (her besvares også SMS))
 
E-mail
 
Google maps
  
Transportvejledning
Transport i bil
Bil fra Sydsjælland
Tag Køge Bugt Motorvejen mod København. Kør ind på Motorring 4 mod Ballerup og fortsat ind på Holbækmotorvejen mod SJællands Odden. Tag afkørslen mod Sengeløse. Drej til højre i lyskrydset og dernæst til højre ind på Snubbekorsvej. Drej til højre ind på Snubbekorsvej 24A-29. Når du er forbi shelterskurerne drejes til venstre og rideklubben kommer inde til højre.
 
Bil fra Nordsjælland
Tag Hillerødmotorvejen mod København. Kør ned på Ring 4 mod Ballerup og fortsat ind på Motorring 4 mod Ishøj. Tag afkørslen mod Albertslund. Drej til højre i lyskrydset og dernæst til venstre ind på Snubbekorsvej. Drej til venstre ind på Snubbekorsvej 24A-29. Når du er forbi shelterskurerne drejes til venstre og rideklubben kommer inde til højre.
 
Bil fra København
Tag Frederikssundsmotorvejen mod Frederikssund. Kør ned på motorring 4 mod Ishøj. Tag afkørslen mod Albertslund. Drej til højre i lyskrydset og dernæst til venstre ind på Snubbekorsvej. Drej til venstre ind på Snubbekorsvej 24A-29. Når du er forbi shelterskurerne drejes til venstre og rideklubben kommer inde til højre.
 
Transport med offentlig transport
Bus 154E
Bus 154E kører fra Høje Taastrup st. og stopper på Snubbekorsvej, ved Agrovej (Ved LIFE- Tidligere KVL).
Køreplan: Bus 154E
 
Bus 217
Bus 217 kører fra Høje Taastrup st. og stopper på Snubbekorsvej og har en såkaldt ”vinkestrækning” som du kan læse om nedenfor.
Køreplan: Bus 217
 
Vinkestrækninger
Uden for byerne og de tæt bebyggede områder er der tit langt mellem stoppestederne.
 
Derfor kan du nogle steder stige af og på bussen selv om der ikke er et stoppested. Når du skal af bussen, skal du i god tid bede chaufføren om at stoppe for at sætte dig af. Når du skal på, skal du stille dig i vejkanten og give tydeligt tegn, så standser bussen og tager dig med. Når det er mørkt, så brug en refleks eller en lygte for at fange chaufførens opmærksomhed.
 
Du kan dog ikke komme af og på bussen de steder, hvor færdselsloven siger, at det er ulovligt at standse. For eksempel i vejkryds, på eller i nærheden af bakketoppe eller ved uoverskuelige vejsving. Eller der hvor der holder parkerede biler, ved fuldt optrukne linjer og under broer og viadukter. Det er altid chaufføren, der afgør, om det er forsvarligt at standse.
Ruteplan
Krak
Ruteplan: map.krak.dk
Rejseplan
Rejseplanen

Sponsorer