Fordelene ved medlemskab
Hvis du er medlem af Vestegnens Rideklub får du adgang til et væld af aktiviteter og arrangementer. Som medlem af Vestegnens Rideklub kan du samtidig også starte for klubben til stævner.

Et medlemskab af Vestegnens Rideklub gør dig også til medlem af Dansk Rideforbund (DRF), hvilket giver dig Danmarks største rideforbund i ryggen. DRF har desuden en masse medlemsfordele.
Medlemskab
Der er krav om medlemskab, herunder betaling af klubkontingent, hvis du:
  • Har din hest/pony opstaldet på VER
  • Rider i rideskolen
  • Bruger vores faciliteter, herunder deltager i undervisningen hos en af vores tilknyttede undervisere
Rideklubben har følgende medlemskaber:
  • Aktivt medlemskab
  • Passivt medlemskab 
Hvis du er rytter, skal du have et aktivt medlemskab, mens hvis du bare ønsker at støtte klubben uden at være rytter, så kan du nøjes med et passivt medlemskab.
Aktivt medlemskab
Et aktivt medlemskab giver ret til at deltage i klubbens arrangementer med og uden hest.
 
Hvis du er fyldt over 16 år giver det samtidig også stemmeret på generealforsamlingen, herunder mulighed for at blive valgt ind i et udvalg. 
 
Hvis du er fyldt over 18 år giver det mulighed for at blive valgt ind i bestyrelsen på generalforsamlingen.
 
Passivt medlemskab
Et passivt medlemskab giver ret til at deltage i klubbens arrangementer uden hest.
 
Hvis du er fyldt over 16 år giver det samtidig også stemmeret på generealforsamlingen, herunder mulighed for at blive valgt ind i et udvalg.
 
Hvis du er fyldt over 18 år giver det mulighed for at blive valgt ind i bestyrelsen på generalforsamlingen. 

Betaling for klubkontingent
Du betaler klubkontingentet under "Klubkontingent" under menupunktet "Tilmelding".
 
For at betale for dit klubkontingent, skal du først have oprettet en profil her på hjemmesiden. Du finder en vejledning om indmeldelse, som beskriver hvordan du første gang opretter en profil og betaler for klubkontingent under "Vejledninger" under menupunktet "Tilmelding".

Sponsorer