Du er her: Rideskole / Udmeldelse
 
Udmeldelse af rideskolen
Hvis du ønsker at udmelde dig af rideskolen, skal du senest med udgangen af måneden, sende en mail til VER@vestegnensrideklub.dk Der er en måneds opsigelse. F.eks. melder du dig ud på mail pr. 26.02.2017 skal du betale for marts måned og udmeldelsen træder i kraft fra 1. april.

Sponsorer