Opstaldningsregler 

Ved leje af boks på Vestegnens Rideklub skal der udarbejdes en opstaldningskontrakt i 2 eksemplarer, som underskrives af såvel klubben som pensionæren inden hestens indflytning på VER. 

Depositum og betaling
Forud for indflytning betales 1 måneds leje samt depositum i henhold til prislisten.
Nye heste og ponyer der ankommer før den 15. i måneden, betaler fuld boksleje. Hvis hesten/ponyen ankommer efter den 15. i måneden, betales ½ boksleje.
 
Der stilles 1 sadel plads og minimum et ½ wrap skur til rådighed pr. lejet boks. Det er muligt at leje staldskab samt tilkøbe trailer parkering jvf. gældende prisliste.
Boksleje betales månedsvis forud, og det er et krav, at betaling forgår via klubbens hjemmeside med betalingskort.
Boksen kan ikke fremlejes til andre af pensionæren i tilfælde af sygdom m.v.
 
Følgende regler gælder for pensionærer og eventuelle parter;
  • Fri adgang til klubbens faciliteter såsom ridehuse, udendørsbaner, folde og rytterstue
  • Der er et krav om medlemskab af Klubben
  • Man er forpligtet til at følge de regler og anvisninger der regulerer Klubbens område
  • Det er ikke tilladt på egenhånd at forsyne sig med foder eller strøelse - ønskes andet foder end det Klubben tilbyder er det for egen regning
  • Du skal altid rydde op og feje efter dig selv og din hest/pony - og ligeledes rive foran eget wrapskur
  • Eget foder skal opbevares i lukkede beholder på det af personalet anviste sted
Opsigelse af opstaldningskontrakt
Skal ske skriftligt til Bestyrelsen via mail vestegnensrideklub@gmail.com senest den 20. i måneden med endelig fraflytning sidste dag i måneden i efterfølgende måned.

Der skal betales fuld opstaldningspris i hele opsigelsesperioden, og depositummet dækker IKKE den sidste måneds opstaldningsbetaling.

Ved fraflytnng 
Ved fraflytning skal;

  • boksen tømmes helt og rengøres; boksfronter, tremmer, krybbe og vandtrug tørres af - og spindelvæv fjernes
  • Wrapskur skal tømmes og fejes
  • Staldskab skal tømmes og afvaskes indvendigt
  • Nøglebrik og effekter som tilhører VER skal afleveres ved fraflytning.
Mangler disse forhold at blive udført, vil der blive trukket kr. 700,00 fra depositum.
Betalt depositum refunderes når alle udestående er opgjort.

Folde
Det er Personalet i samarbejde med Bestyrelsen, som har det overordnede ansvar for fordeling af pensionærernes heste på foldene. Dvs. pensionærerne kan ikke egenrådigt flytte rundt på deres hest.

Fjernelse af ukrudt og hestegødning på foldene er pensionærernes eget ansvar - ligesom opfyldning af hø på foldene er pensionærernes eget ansvar. Bestyrelsen henstiller til at foldkammerater hvert forår gennemgår folden for giftige planter og fjerne disse, således de ikke spredes til andre folde. 

Midlertidig fraflytning/boksbero
Der gives ikke fradrag i bokslejen, hvis boksen ikke benyttes uanset årsag. Dette gælder fra det tidspunkt bokslejekontrakten træder i kraft til opsigelsesperioden er udløbet og hesten er fraflyttet.

I kontraktperioden kan der dog gives fradrag på kr. 800,00/pr. kalendermåned for foderudgifter og strøelse, hvis boksen ikke benyttes i en hel kalendermåned. Dette skal skriftligt aftales med Bestyrelsen.

Venteliste
For at kunne leje en boks på Vestegnens Rideklub, skal du være skrevet op på vores venteliste.
Det koster ikke noget at blive skrevet op på ventelisten.

Følgende prioriteringer er gældende ift tilbud om boks.
 
Interne;
1. Er i forvejen pensionær på VER
2. Er part på VER (rideskole eller privat hest)
3. Er medlem af VER
 
Eksterne
1. Anciennitet på ventelisten
 
Der skeles i alle tilfælde til;
1. Er den ledige boks egnet til pony eller hest – er det en inde eller ude boks
2. Om der i foldgrupperne er plads til en hoppe eller vallak
3. Om det er muligt at tilbyde flere bokse samtidig, hvis opskrivningen har et ønske hertil

4. Om Klubben mangler særlige kompetencer og frivillige hænder, der kan være med til at højne eksempelvis et udvalgsarbejde som kan være af særlig betydning for klubben.

Får du tilbudt en boks og takker nej, bibeholder du din plads og anciennitet på ventelisten. 

Klubben har ikke faciliteter til at tilbyde opstaldning af hingste og plage.

 

 

Vi takker vore sponsorer

Vestegnens Rideklub

Snubbekorsvej 24B, 2630 Taastrup