Opstaldningsregler 
Ved leje af boks på Vestegnens Rideklub skal der udarbejdes en opstaldningskontrakt i 2 eksemplarer, som underskrives af såvel klubben som pensionæren inden hestens indflytning på VER. 

Depositum og betaling
Forud for indflytning betales 1 måneds leje samt depositum i henhold til prislisten.
Nye heste og ponyer der ankommer før den 15. i måneden, betaler fuld boksleje. Hvis hesten/ponyen ankommer efter den 15. i måneden, betales ½ boksleje.
 
Der stilles 1 sadel plads og minimum et ½ wrap skur til rådighed pr. lejet boks. Det er muligt at leje staldskab samt tilkøbe trailer parkering jvf. gældende prisliste.
Boksleje betales månedsvis forud, og det er et krav, at betaling forgår via klubbens hjemmeside med betalingskort.
Boksen kan ikke fremlejes til andre af pensionæren i tilfælde af sygdom m.v.
 
Følgende regler gælder for pensionærer og eventuelle parter;
  • Fri adgang til klubbens faciliteter såsom ridehuse, udendørsbaner, folde og rytterstue
  • Der er et krav om medlemskab af Klubben
  • Man er forpligtet til at følge de regler og anvisninger der regulerer Klubbens område
  • Det er ikke tilladt på egenhånd at forsyne sig med foder eller strøelse - ønskes andet foder end det Klubben tilbyder er det for egen regning
  • Du skal altid rydde op og feje efter dig selv og din hest/pony - og ligeledes rive foran eget wrapskur
  • Eget foder skal opbevares i lukkede beholder på det af personalet anviste steder
Opsigelse af opstaldningskontrakt
Skal ske skriftligt til Bestyrelsen via mail vestegnensrideklub@gmail.com senest den 20. i måneden med endelig fraflytning sidste dag i måneden i efterfølgende måned.
 
Vælger en pensionær at flytte før tid hæftes derfor fuld betaling opsigelsesperioden ud.
 
Ved fraflytnng 
Ved fraflytning skal boksen tømmes helt og rengøres; boksfronter, tremmer, krybbe og vandtrug tørres af - og spindelvæv fjernes.
Wrapskur skal tømmes og fejes.
Garderobeskab skal tømmes og afvaskes indvendigt. 
 
Mangler disse forhold at blive udført, vil der blive trukket kr. 700,00 pr. opstaldning fra depositum.
Betalt depositum refunderes når alle udestående er opgjort.
 
Midlertidig fraflytning grundet hestens/ponyens sygdom
Ved ophold på dyrehospital eller anden dyrlægeordineret sygdomsbehandling uden for rideklubben, refunderes omkostningerne, svarende til maximalt VERs faktiske foderudgifter i fraværsperioden.
 
Venteliste
For at kunne leje en boks på Vestegnens Rideklub, skal du være skrevet op på vores venteliste.
Det koster ikke noget at blive skrevet op på ventelisten.
 
Følgende prioriteringer er gældende ift tilbud om boks.
 
Interne;
1. Er i forvejen pensionær på VER
2. Er part på VER (rideskole eller privat hest)
3. Er medlem af VER
 
Eksterne
1. Anciennitet på ventelisten
 
Der skeles i alle tilfælde til;
1. Er den ledige boks egnet til pony eller hest – er det en inde eller ude boks
2. Om der i foldgrupperne er plads til en hoppe eller vallak
3. Om det er muligt at tilbyde flere bokse samtidig, hvis opskrivningen har et ønske hertil
4. Om Klubben mangler særlige kompetencer og frivillige hænder, der kan være med til at højne eksempelvis et udvalgsarbejde som kan være af særlig betydning for klubben 
Får du tilbudt en boks og takker nej, er du velkommen til at forblive på ventelisten og beholde din anciennitet.
 
Klubben har ikke faciliteter til at tilbyde opstaldning af hingste og plage.

Vi takker vore sponsorer

Vestegnens Rideklub

Snubbekorsvej 24B, 2630 Taastrup