Tak for din interesse til boks på Vestegnens Rideklub.

På VER har vi udarbejdet nogen ventelisteregler du finder ved at klikke her på VENTELISTEREGLER
Ledige bokse tildeles efter kriterierne nedenfor i prioriteret rækkefølge og som udgangspunkt efter pågældendes anciennitet på ventelisten.


Kriterie 1:
Fortrinsret Intern venteliste

Pensionærer der opsiger boks pga hestens død, salg el., og får ny hest inden for et år.
Pensionærer der opsiger boks pga uddannelsesophold, f.x. efterskole. Gælder for ét uddannelsesophold.

Kriterie 2:
Fortrinsret Intern venteliste

Rideskoleelever, der har været tilmeldt rideskolen mindst 6 mdr., som får egen hest.
Personer der har haft part mindst 6 mdr. på heste, opstaldet på VER.

Kriterie 3 - Venteliste efter anciennitet, hvor der skiftes mellem optag fra den interne og den eksterne venteliste
Kriterie 3a: 
I
ntern øvrige
Nuværende pensionærer, der ønsker opstaldning af hest nr. 2
Kriterie 3b:
Ekstern – alle andre
Alle andre, herunder tidligere rideskoleelever, der ikke opfylder kriterie 2 og nuværende pensionærer, der ønsker opstaldning af hest nr. 3 mfl.

VER har et årligt ajourføringsgebyr for at stå på venteliste til boks på VER.

  • Betaling skal tilmeldes ved opskrivning og har efterfølgende forfald årligt pr. 1. januar med et beløb af 100 kr.-
    Tilmeldes der ventelisten efter 1.7 gives der 50% i rabat. 

Når du udfylder nedenstående kontaktformular, bedes du inden 5 dage have indbetalt ajourføringsgebyret.
Er pengene ikke indbetalt, slettes opskrivningen uden varsel. 

https://vestegnensrideklub.dk/cms/ProfileMaintainEnrollment.aspx?TeamID=76

  • Ønsker du ikke længere at gøre brug af bokstilbud på VER, bedes du give besked senest 10 december,
    for at vi kan nå at slette dig fra det årlige ajourføringsgebyr der har forfald 1. januar. 

## FORM:7 ##

Venteliste til opstaldning

 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 


Vi takker vore sponsorer

Vestegnens Rideklub

Snubbekorsvej 24B, 2630 Taastrup