Interessetimer 2017 - oversigt
På klubbens ordinære generalforsamling 2016 blev det vedtaget af ejerne til de opstaldede heste/ponyer skal yde 36 interessetimer pr. hest/pony. 
For hver timer, der ikke er afviklet, betales DKK 300 ved opgørelse af året i januar.
 
Oversigten publiceres månedlig.
 
 
Indberetning
Interessetimerne skal indsendes senest 14 dage efter arbejdets afslutning for at tælle til listen over interessetimer. Pensionærer og parter er selv ansvarlige for at indberette rettidigt til listen over interessetimer.

Sponsorer